Adresa:

Námestie slobody 2906/12
P.O. Box 97
810 05 Bratislava

Kontakt:

tel.:+421 2 888 91 811
email: info@uszm.sk

Zmluvy, objednávky, faktúry

Zmluvy, objednávky a faktúry sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR. Zmluvy následne aj v centrálnom registry zmlúv.