Adresa:

Námestie slobody 2906/12
P.O. Box 97
810 05 Bratislava

Kontakt:

tel.:+421 2 888 91 811
email: info@uszm.sk

Organizačná štruktúra Úradu

Organizačná štuktúra Úradu pre správu zaisteného majetku

 
 
Organizačný útvarVedúci zamestnanec
riaditeľ Úradu pre správu zaisteného majetkuMgr. Ján Kmeť, PhD.
referát kontroly a sťažnostíMgr. Monika Poliačiková
vedúca kancelárie riaditeľa úraduMgr. Jaroslava Antalová
vedúci oddelenia správy majetkuJUDr. Ľuboš Kuník
vedúci ekonomicko-prevádzkového oddeleniaIng. Ján Zelenčík