Adresa:

Námestie slobody 2906/12
P.O. Box 97
810 05 Bratislava

Kontakt:

tel.:+421 2 888 91 811
email: info@uszm.sk

Dražby zaisteného hnuteľného majetku

Dražobníkom hnuteľného majetku je spoločnosť LIQID s.r.o., Kalvínske námestie 126/2, Levice

Aktuálne informácie o dražbe vozidiel nájdete na webe: https://www.licitator.sk/