Adresa:

Námestie slobody 2906/12
P.O. Box 97
810 05 Bratislava

Kontakt:

tel.:+421 2 888 91 811
email: info@uszm.sk

Dražby zaisteného hnuteľného majetku

Aktuálne informácie o dražbe vozidiel nájdete na webe: https://www.aukcnecentrum.sk
Zoznam vozidiel bude uverejnený na https://drazba.aukcnecentrum.sk