Adresa:

Námestie slobody 2906/12
P.O. Box 97
810 05 Bratislava

Kontakt:

tel.:+421 2 888 91 811
email: info@uszm.sk

Dražby zaisteného hnuteľného majetku

O ÚRADE:

iMeteo.sk

Na tomto mieste bude včas uverejnená informácia o predaji zaisteného hnuteľného majetku.