Adresa:

Námestie slobody 2906/12
P.O. Box 97
810 05 Bratislava

Kontakt:

tel.:+421 2 888 91 811
email: info@uszm.sk

Kontakt

Úrad pre správu zaisteného majetku

Adresa:
Námestie slobody 2906/12
P.O. Box 97
810 05 Bratislava

IČO: 53803175
DIČ: 2121495596

 
 
Podateľňa:

Telefón: +421 2 888 91 835
E-mail: podatelna.uszm@justice.sk

Sekretariát riaditeľa úradu:
Telefón: +421 2 888 91 811
E-mail: patricia.cicakova@justice.sk

 

Postup pri podaní opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutí Úradu pre správu zaisteného majetku:

Na konanie a rozhodovanie v správnom súdnictve sú vecne príslušné krajské súdy (§ 10 zák. 162/2015); miestne príslušným je krajský súd, v ktorého obvode má sídlo orgán verejnej správy, ktorý rozhodol v prvom stupni (§ 13 ods. 1 zák. 162/2015) – t. j. Krajský súd v Bratislave.