Adresa:

Námestie slobody 2906/12
P.O. Box 97
810 05 Bratislava

Kontakt:

tel.:+421 2 888 91 811
email: info@uszm.sk

Nahlasovanie korupcie

Úrad pre správu zaisteného majetku (ďalej len „úrad“) zriadil k 01. septembru 2021 protikorupčnú linku.

V rámci boja proti korupcii úrad, poskytuje verejnosti možnosť prostredníctvom e-mailovej adresy protispolocenskacinnost@justice.sk oznámiť podozrenie zo spáchania trestného činu prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie, alebo zneužitia právomoci verejného činiteľa v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, v znení neskorších predpisov.

Oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu musí obsahovať skutočnosti nasvedčujúce spáchanie niektorého z vyššie uvedených trestných činov, ako aj meno a priezvisko oznamovateľa. Oznámenia/podozrenia, ktoré nemajú povahu naznačujúcu korupčné správanie nebudú zaznamenané.

V prípade, že chcete byť informovaný o výsledku prešetrenia Vášho podnetu, je potrebné uviesť Vaše kontaktné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresu, telefón a e-mail. V prípade neuvedenia Vašich kontaktných údajov, resp. neúplných kontaktných údajov Vás úrad o výsledku prešetrenia Vášho podnetu nebude informovať.